bbdbureau beelddenken
 b ureaubeelddenken

 

Voor meer informatie
of aanmelding:
info@bureaubeelddenken.nl

annemarie van hof   gerda witte
Drs. Annemarie van Hof
Gerda Witte

 


 

Beelddenken

   

Beelddenken is een manier van denken in beelden en gebeurtenissen. Volgens Nel Ojemann is het geen variant van gewoon denken, het is een andere wijze van waarnemen en verwerken van informatie. Het in gedachten ‘zien’ van beelden vervangt de taal. Taal komt pas aan de orde nadat het beeld ‘bekeken’ en begrepen is.

Beelddenken gebeurt niet stap voor stap, de beelddenker ziet het geheel. Daardoor kan hij details missen. Een beelddenker ziet vaak meer dan er gezegd of geschreven is: alles wordt met elkaar in verband gebracht en wordt emotioneel gekleurd.

De beelddenker is iemand die niet alleen een extra gave heeft, maar iemand die in zijn hele bestaan gekenmerkt wordt door deze bijzondere eigenschap. Het totale bestaan, de opbouw van het wereldbeeld en het zelfbeeld wordt bepaald door de specifieke manier waarop de wereld wordt beleefd. 

Wanneer een beelddenker iets wordt verteld of wanneer hij denkt, is hij ooggetuige van een gebeurtenis die zich voor zijn beelddenkende blik voltrekt. Zijn gehele persoon, dus ook zijn gevoel is hierbij betrokken.
De beelddenker ervaart horen, zien en voelen tegelijkertijd en kan deze belevenissen tot één nieuw geheel maken. Hierdoor kan de beelddenker vaak tot originele oplossingen komen. Een beelddenker maakt bij voorkeur gebruik van zijn ogen om informatie op te doen, te verwerken en op te slaan.
De ogen zijn het belangrijkste werktuig. Luisteren is niet de sterkste kant. Wanneer een beelddenker leest, wordt wat hij leest eerst als plaatje/ filmpje ‘bekeken’ en daarna in taal omgezet.
Het beelddenken is een associatief gebeuren. Het ene beeld roept het ander op. Een beelddenker ziet situaties en gebeurtenissen voor zich. Hij kan snel het geheel overzien.

Beelddenkers zien gemakkelijk de grote lijnen en overkoepelende relaties in een situatie. Ze geven persoonlijk getinte totaalbeschrijvingen van problemen (holistisch).
Het denken in beelden gaat 15 tot 20 keer sneller dan het denken in woorden. Wanneer de beelddenker iets vertelt kunnen de woorden hun gedachten niet bijhouden. Voor de luisteraar vallen stukken weg. Hierdoor zijn ze moeilijk te volgen en kunnen ze chaotisch overkomen.

Beelddenkers kunnen als gevolg hiervan vaak niet laten zien wat ze werkelijk aan kennis in huis hebben. Hun beelden kunnen echter originele en verrassende oplossingen opleveren. Ze ‘zien’ de oplossing voor zich, maar kunnen deze niet met woorden verklaren. Er wordt daarom wel gesproken van ‘intuïtief’ weten.   
Lees meer

• Beelddenkers hebben problemen met ons talige onderwijssysteem, waardoor zij binnen dit systeem niet conform hun kwaliteiten presteren. Vaak zien zij als eerste de oplossing voor een probleem, maar wordt hun visie door de – taaldenkende – leidinggevende niet op prijs gesteld of niet begrepen.
• Het geven van antwoorden is lastig voor een beelddenker. Dit komt omdat het veel tijd kost de beelden om te zetten in taal. Problemen met woordvinding of verbasteringen van woorden kunnen ook optreden.
• Er worden grote gedachtensprongen gemaakt en daardoor zijn ze soms moeilijk te volgen voor anderen.
• Ze hebben moeite met het verwerken van seriële informatie (volgorde, tijd). Het gangbare onderwijssysteem berust op denken in woorden en begrippen en het verwerken van seriële informatie en niet op het verwerken van gelijktijdige analoge informatie.

Wij hebben kenmerkende gedragingen van beelddenkers op een rij gezet.    Lees meer